Spring 2016 Dean's List

Congratulations to the undergraduate statistics majors who made the Spring 2016 Dean's List by earning a semester GPA of 3.50 or above on at least 12-credit hours of graded or S-F courses.

Laurel Baar

Matthew Callahan

Xiaoming Chen

Yiqun Chen

Shuling Cheng

Megan Escherich

Marissa Ferguson

Jeffrey Gapp

Genyi Huang

Earl Hur

Hae In Jung

Emily Kimpston

Nicholas Klein

Trang Le Minh

Gunho Lee

Hairong Li

Jinghao Li

Yuxing Li

Jihyun Lim

Yiwen Liu

Xiaodi Lu

Amy Nestingen

John Reisner

Anna Rogers

Thomas Scallon

Sara Schumacher

Yi Shen

Sydney Steinauer

Luyao Sun

Yifan Tang

Jordan Turnbull

Samantha Vondrak

Kenneth Wailes

Junjie Wan

Yingxian Wang

Caitlin Ward

Aisha Washington

Zirou Zhou

Guannan Zou

Shangkun Zuo